هات تپ و ملاحظات ایمنی مواد شیمیایی

هات تپ از جمله فرایندهای حساس در مقابل شرایط محیطی است و آلودگی های محیط می توانند سریعاً روی آن تأثیر بگذارد. مواد شیمیایی موجود در محل انجام عملیات هات تپ از دو حیث می توانند بر فرایند آسیب وارد کنند. مواد شیمیایی خطرزا می توانند نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار دهد و به وی آسیب برسانند، همچنین مواد و املاح شمیایی قابل احتراق می توانند با حرارت ناشی از جوشکاری هات تپ یا خود عملیات برش گرم هات تپ واکنش نشان داده و در نتیجه شاهد آتش سوزی، احتراق و حتی انفجار هم باشیم که طبیعتاً تبعات بسیار سنگینی را به بار خواهد آورد.

اجرای هات تپ و MSDS
استفاده از ماسک اکسیژن برای عملیات هات تپ روی خط H2S

با توجه به این نکات شناسایی املاح و مواد شیمیایی و اتخاذ تدابیری برای به حداقل رساندن آسیب هایی که این مواد می توانند بر عملیات هات تپ وارد کنند ضروری است. در نوشتار پیش به جداول و الگوهای MSDS به معنی جدول داده های ایمنی مواد اشاره کردیم و ضرورت و اهمیت رجوع به این فرم ها برای افزایش ضریب ایمنی فرایندها را گوشزد نمودیم. اشاره شد که عدم توجه به مواد شیمیایی و تبعات و خساراتی که می توانند بر مجموعه تحمیل کنند ممکن است بسیار سنگین باشد و خسارات جبران ناپذیری وارد کند. همچنین برخی عناصر و مولفه های مندرج در فرم های MSDS نظیر مشخصات فیزیکی و شیمیایی و اقدامات ایمنی و کمک های اولیه در صورت مواجهه با این مواد و … نیز ذکر گردیدند. اکنون و در ادامه بحث به دیگر آیتم هایی که در فرم های MSDS مطرح می شوند اشاره خواهد رفت:

– پیش بینی رها شدن در محیط : یکی از مواردی که در msds به هیچ وجه نباید نادیده انگاشته شود پیش بینی رها شدن ماده در محیط و تبعاتی است که می تواند داشته باشد. بدیهی است بر اساس مولفه های برشمرده شده در بخش پیشین می توان مختصاتی کلی از تبعات و آثار انتشار این مواد در محیط انجام عملیات هات تپ ترسیم کرد. حال و بر این اساس می توان اقدامات لازم برای به حداقل رساندن آسیب های فردی و زیست محیطی را پیش بینی و در فرم درج کرد.

الف) احتیاطات فردی: مهم ترین و نعییت کننده ترین اقدامات، پیش بینی های لازم قبل از مواجهه با شرایطی است که مستعد بروز بحران هایی نظیر انتشار مواد شیمیایی در محیط کار هات تپ است. باید تیم اجرایی عملیات نسبت به تمامی موادی که به نجوی استداد انتشار در محیط را دارند مطالعات لازم را داشته باشند. باید به صورت دقیق خطوط لوله و مخازنی که در محاورت محل انجام عملیات قرار دارند مورد بررسی قرار گیرند تا مواد و سیالات موجود در آن ها شناسایی شوند تا اقدامات لازم در صورت بروز نشتی در این سرویس ها و انتشار مواد شیمیایی از درون آن ها پیش بینی شود. در این صورت می توان طرح و دستورالعملی جامع جهت به حداقل رساندن تبعات مواجهه با این مواد تدوین شود. پیش بینی وسایل حفاظت فردی ویژه که نیروی کار را در مقابل خطرات ناشی از مواد شیمیایی مذکور ایمن می سازد گام اولی است که باید طرح شود. همچنین تعبیه سیستم های کنترل و توقف جریان این مواد در محیط نیز از دیگر اقدامات محسوب می شود که انجام آن مستلزم هماهنگی های لازم با کارفرما و خصوصاً تیم ایمنی کارفرماست.

ب) احتیاطات محیطی: به همان میزان که مواد شیمیایی مذکور می توانند افراد دخیل در پروژه هات تپ، یعنی تیم پیمانکار را درگیر خود سازند، کارفرما ممکن اسن در نتیجه انتشار این مواد در محیط کار خود دچار آسیب شود. ضمن این که آسیب های محیطی به همین میزان قابل فروکاست نیست و چه بسا زیست بوم منطقه در نتیجه انتشار این مواد دچار عارضه و بحران شود. بنابراین در این خصوص نیز انجام اقدامات پیشگیرانه، اقدامات اضطراری به محص بروز نشتی و انتشار، و متعاقب آن انجام اقدامات درازمدت برای به حداقل رساندن آسیب های وارده از طرف تیم اجرای پروژه هات تپ ضروری می نماید. ایمن سازی محیط، استفاده از تجهیزات کنترلی در خطوط لوله و مخازن، سیستم های آلارم دهنده واکنش سریع، سیستم های قطع کننده و مواردی از این دست، آیتم هایی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند تا هم محیط اجرای عملیات هات تپ، و هم کل مجموعه به عنوان یک واحد تولیدی یا خدماتی پایدار کارکد خود را حفظ کند و نه از جانب نیروی انسانی، و نه متغیرهای محیطی دچار آسیب های مشهود و جبران ناپذیر نشویم.

ج)احتیاطات پاکسازی : از دیگر موارد خائز اهمیت در واکنش به رها شدن ماده شیمیایی در محیط، پاکسازی آن است. در این شرایط نیز باید نیروی کار را به تجهیزات ایمنی مجهز کرد. ممکن است تماس با محیطی که در معرض ماده شیمیایی قرار گرفته است آسیب رسان باشد. در این شرایط باید نیروی کار را به دستکش ها و روپوش های محافظ مجهز کرد. استنشاق ماده شیمیایی دیگر خطری است که نیروی کار را تهدید می کند؛ در این خصوص نیز استفاده از ماسک ها به فراخور نیاز عملیاتی و میزان حساسیت ماده شیمیایی ضروری است. به طور کلی مجری هات تپ باید این تدابیر را پیشاپیش اندیشیده باشد تا در حین مواجهه با مشکلاتی نظیر انتشار ماده شیمیایی دچار آسیب نشود.

اجرای هات تپ و احتمال انتشار مواد
اجرای هات تپ

– انبارش و حمل و نقل : یکی دیگر از فاکتورهایی که در MSDS درح می شود و در اجرای عملیات هات تپ می توان به آن اشاره کرد، سیستم و طریقه انبار و حملو و نقل ایمن ماده شیمیایی است. در این خصوص باید هماهنگی های اولیه با تیم های فنی و ایمنی کارفرما از جانب مجری هات تپ انجام شده باشد. البته بدیهی است که تیم هات تپ مواد شیمیایی آنچنان خطرناکی را به همراه خود نخواهد داشت، اما در محیط کار کارفرما ممکن است این قسم مواد انتشار پیدا کنند. تیم اجرایی هات تپ باید مواد شیمیایی انبار شده و ذحیره شده در مجاورت کار گرم هات تپ را شناسایی کند. در این خصوص کارفرما موظف است گزارشی دقیق از مواد شیمیایی موجود ارائه داده و سیستم انبارداری آن ها را به اطلاع مجری هات تپ برساند تا اگر هر گونه اهمال و کاستی ای در آن وجود دارد از طریق تیم هات تپ به اطلاع کارفرما برسد. همچنین یکی دیگر از فاکتورهای تعیین کننده، سیستم حمل و نقل ماده شیمیایی است. بدیهی است که ممکن است در حین اجرای هات تپ تردد وسایط نقلیه حاوی مواد شیمیایی را از طرف کارفرما داشته باشیم. در چنین شرایطی مجری هات تپ باید نسبت به خطرات احتمالی آن کارفرما را مطلع کرده باشد. کارفرما موظف است بر حسب مندرجات MSDS از سیستم حمل و نقلی برای ماده شیمیایی مذکور بهره ببرد که بیشترین ضریب ایمنی را داراست.

موارد ذکر شده بخشی از دیگر از کاربردهای اجرایی فرم های MSDS برای عملیات هات تپ است. مجری هات تپ باید نهایت بهره را از این فرم ها و سایر مستندات ایمنی در خصوص مواد شیمیایی ببرد تا در حین اجرای هات تپ دچار آسیب از ناحیه مواد شیمیایی نشود.

اجرای عملیات هات تپ

اجرای عملیات هات تپ یکی از فرایندهای فنی خطو لوله و مخازن به شمار می آید که معمولا در پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی بیشتر از سایر فیلدهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد، اما به طور کلی هر واحد صنعتی و خدماتی که به نحوی درگیر فرایندهای پایپینگ بوده و انتقال سیال از طریق خطوط لوله، یا ذخیره آن در مخازن بخشی از فرایندهای آن را شامل می شود می تواند به نحوی از هات تپ استفاده کند.

اجرای عملیات هات تپ دارای الزامات و مبانی فنی بسیار حساس و شایان توجه است. بی توجهی به این شاخص ها برای اجرای هات تپ به هیچ عنوان توجیه ندارد. هات تپ روی خطوط لوله و مخازنی انجام می شود که سیال درون آن ها در جریان است. اغلب سیالات نیز حاوی مواد و ترکیباتی هستند که مستعد بروز احتراق و خطرات جانی و مالی اند. این امر در خصوص مجتمع های پالایشگاهی و پتروشیمی بیشتر صدق می کند، چرا که این دسته واحدهای صنعتی استخراج کننده و تولید کننده فرآورده های نفتی و گازی هستند و از این رو خطوط لوله آن ها حاوی ترکیبات قابل اشتعال است.

بنابراین هات تپ گرچه روی انواع خطوط دارای ماهیت یکسانی بوده و فرایندها در آن به صورت مشابه انجام و تکرار می شوند، اما ساز و کار اجرای فرایند بر حسب ماهیت عملیات و ویژگی های فنی و ایمنی متمایز خواهد بود. بدیهی است که اجرای عملیات هات تپ روی خط لوله حاوی سیال آب، با اجرای hot tap روی خط لوله حاوی نفت متمایز خواهد بود. همچنین مشخص است که فرایند اجرایی هات تپ روی تانکرها و مخازن، شرایطی متفاوت با موقعیتی را خواهد داشت که اجرای عملیات هاتتپ روی یک خط لوله پرفشار به انجام می رسد. در نتیجه معمولاً مجری پروژه پیش از پذیرش اجرای عملیات هات تپ، مطالعات اولیه و طرح امکان سنجی پروژه اجرایی هات تپ را تدوین می کند. در صورتی که شرایط و توانایی های لازم برای اجرای کار وجود داشت، مجری کار گرم طبق دستورالعمل تدوینی مسئولیت کار و کلیه مراحل آن را می پذیرد. برای اجرای هاتتپ در شرایط متفاوت، روش های اجرایی و دستورالعمل های متفاوتی نیز تدوین می شود.

اجرای هات تپ
عملیات هات تپ

 

اجرای عملیات هات تپ روی خطوط لوله آب

شاید بتوان گفت ساده ترین و کم دردسرترین نوع از کار گرم، اجرای عملیات هات تپ روی خطوط لوله آب می باشد. این سیال با توجه به این که قابل اشتعال و احتراق نمی باشد، ضریب ریسک فرایند را تا حد زیادی پایین می آورد. البته این بدان معنا نیست که کار گرم روی خط لوله آب فاقد هر گونه دشواری و حساسیت است. هر فرایند انشعاب گیری دارای دشواری های خاص خود است و باید بر اساس این دشواری ها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی متناسب با نوع کار تدوین و متغیرهای تعیین کننده بر روند اجرای کار گرم، شامل نصب اتصالات و ولو، و نیز اجرای عملیات هات تپ به دقت و صراحت تدوین شود. در خصوص خط لوله آب آیتم های واجد اهمیت در درجه اول فشار سیال درون لوله است. ماهیت فرایند اجرایی hottapping در این است که تحت حداقلی از فشار انجام آن امکان پذیر است. به عبارتی دیگر، برای کار گرم روی خط لوله حاوی آب، حتما باید کمینه ای از فشار توسط سیال در لوله وجود داشته باشد. در غیر این صورت جوشکاری و برش گرم لوله با استفاده از فرایند اجرایی هات تپ دشوار خواهد بود. برش گرم لوله توسط دستگاه هات تپ، با وجودی که سیال آب فاقد خطراتی نظیر احتراق و اشتعال است.

اجرای هات تپ روی خطوط لوله نفت و فرآورده های نفتی

این دست عملیات ها معمولا در مجتمع های پالایشگاهی، سکوهای نفتی، خطوط انتقال نفت و فرآورده ها، و نیز مجتمع های پتروشیمی انجام می گیرد. این دست سیالات نظیر آب قابل رویت هستند و به محض بروز ایراداتی نظیر نشتی سیال و همانند آن، می توان سر ریز شدن سیال را مشاهده کرد، اما بر خلاف سیال آب، اجرای هات تپ خطوط لوله نفت و فرآورده های نفتی می تواند خطراتی جدی داشته باشد. اصلی ترین دلیل بروز خطر از ناحیه سیال نفت، قابل اشتعال و احتراق آور بودن این سیال خطوط لوله است. سیال نفت در معرض حرارت و در دمای بالا قابلیت واکنش دهی زیادی دارد و از این رو ممکن است حین اجرای هات تپ روی خط لوله نفت خطراتی از این دست داشته باشیم. اجرای هات تپ جزو فرایندهای مربوط به کار گرم می باشد و از همین رو در مقایسه با سایر روش های انشعاب گیری می تواد مستعد بروز آتش سوزی، احتراق و انفجار باشد. برای پیشگیری از این دست سوانح در درجه اول می بایست یک کار مطالعاتی دقیق روی کلیه مراحل اجرای عملیات hot tap روی خط لوله باشیم.

باید هر عاملی را که به نحوی می تواند بر بروز آسیب به خط لوله، نیروی انسانی و مجموعه دامن بزند را شناسایی کرده، و بر اساس آن دستورالعمل های اجرایی دقیق به منظور پیشگیری از وقوع سوانح را تدوین کنیم. در خصوص متغیرهای تعیین کننده بر ماهیت اجرای هات تپ، بدیهی است که سیال درون لوله اولویت اول را دارد. باید ببینیم سیال دارای چه فشار و دمایی است. اگر فشار سیال از یک حد پایینی کمتر بود باید از اجرای هات تپ اجتناب کنیم. کار گرم همراه خود تولید حرارت و گرما می کند و از این رو برای رفع این گرما، در درجه اول باید تدابیری اندیشید. چنان که می دانیم بسیاری از فرایندها نظیر تراشکاری، برش سرد و مواردی از این دست ضمن اجرای کار با خود تولید حرارت می کنند. اصولا در نتیجه حرکت تماسی تیغچه تراش روی فلز به منظور تراش آن، حرارتی ایجاد می شود و حتما می بایست با اتخاذ تدابیر ویژه حرارت ایجاد شده را رفع کرد. این مورد در خصوص برش هم صدق می کند. الماسه های برش فلز، ضمن تماس و پیشروی دستگاه، حرارتی ایجاد می کنند که به منظور رعایت نکات ایمنی فنی حتما باید رفع شود. اجرای هات تپ نیز چنین ماهیتی دارد؛ از آن جا که ضمن برش لوله توسط الماسه های کاتر حرارت تولید می شود، باید راهکارهای رفع حرارت پیدا شود. این نکته از این جنبه حائز اهمیبت ویژه است که حرارت ایجاد شده می تواند با سیال نفت درون لوله واکنش ایجاد کند و خطراتی مزمن را متوجه اجرای hottapping کند.

عملیات اجرایی هات تپ
هات تپ خطوط لوله

در شرایطی که محل تماس در دسترس ماست می توان از طریق مایع هایی نظیر صابون خنک کاری، حرارت را از محل تماس گرفت، اما در دیگر شرایط نظیر اجرای هات تپ که دسترسی مستقیم به محل اجرای کار وجود ندارد، تنها موردی که می تواند حرارت را رفع کند سیال درون لوله است. سیال درون لوله ضمن جریان در داخل خط، می تواند حرارت در محل انجام برش را بگیرد و آن را جذب خود کند و ضمن حرکت، آن را به طور کلی رفع کند. بنابراین نقش خنک کننده در اجرای هات تپ را خود سیال درون لوله ایفا می کند. این سیال، به همان میزان که برای هر کار گرم خطرناک است، برای اجرای هات تپ یک مزیت بزرگ دارد که همان دفع حرارت ناشی از عملیات است. از این رو سیال باید حداقلی از فشار برای اجرای این کارکرد را داشته باشد. اگر سیال نفت درون لوله حاوی فشار پایین یا به طور کلی راکد باشد، عملیات می تواند مستعد خطرات بزرگی شود؛ چرا که همین سیال ممکن است در نتیجه حرارت ایجاد شده احتراق ایجاد کند. سیال راکد توان انتقال و انتشار حرارت را ندارد و در شرایط ایستا دیگر قابلیت رفع حرارت ایجاد شده را نخواهد داشت. بنابراین و در چنین شرایطی باید از انجام کار گرم روی خط لوله نفت و فرآورده های نفتی اجتناب کرد.

اجرای هات تپ روی خطوط لوله کم فشار نفت فقط در شرایطی امکان پذیر است که تدابیر ویژه برای افزایش فشار مقطعی سیال تا زمان اتمام کار گرم اتخاذ شود. برای مثال می توان با تزریق سیال به دورن لوله و افزودن بر فشار، فقشار مورد نظر را به حد پایین مجاز برای کار گرم رساند. یا اگر خود مجموعه قابلیت و توانایی دارد، می تواند با افزودن بر فشار خط لوله در زمان اجرای کار گرم هات تپ، شرایط را برای انشعاب گیری به این روش مهیا کند. تنها در این شرایط می توان نسبت به اجرای هات تپ در شرایطی ایمن و باثبات اطمینان حاصل کرد.

اجرای هات تپ روی خط لوله بخار

خط لوله بخار با توجه به حساسیت های بسیار بالایی که دارد از دشوارترین خطوط لوله جهت اجرای عملیات هات تپ محسوب می شود. خط لوله بخار معمولاً حاوی سیال با دما و فشار بسیار بالاست و کوچک ترین نشتی از ناحیه آن می تواند تبعاتی سنگین برای مجری کار داشته باشد. خصوصا مقاربت نیروی کار به خط لوله و در معرض مستقیم قرار گرفتن ایشان، می تواند آسیب هایی جدی نظیر سوختگی درجه سوم و آسیب دائمی به پوست و بافت های آن شود. همچنین فشار بالای آن می تواند حتی باعث بروز فجایع انسانی وخیم تر نظیر قطع اعضای بدن و چه بسا در موارد حاد منجر به مرگ شود. در نتیجه ضریب ایمنی بالای عملیات از الزامات اجرای هات تپ روی خط لوله بخار محسوب می شود و مجری کار باید در خصوص آن بیشترین و دقیق ترین حساسیت ها را منظور کند. هیچ گونه اهمال و سستی در خصوص خطوط لوله بخار جایز نیست. دستگاه hot tap machine باید به صورت کامل مورد بازرسی قرار گیرد تا بتواند دما و فشار بالای سیال بخار را تحمل کند. بست ها و اتصالات باید مورد ارزیابی قرار گیرند. پیش از آغاز کار گرم هات تپ باید تست فشار روی آن انجام شود تا نسبت به ایمنی دستگاه در حین اجرای هات تپ اطمینان حاصل شود.

شرکت پیشگام صنعت ابزار در زمینه اجرای هات تپ روی خطوط لوله بخار تا دمای ۴۷۰ درجه سانتیگراد دارای تجربه می باشد. ما با آماده سازی و تست دستگاه، و تجهیز دستگاه به ساز و کارهای خنک کننده، توانستیم عملیات را بدون بروز کوجک ترین آسیبی روی دستگاه انجام دهیم. شرکت پیشگام صنعت ابزار همچنین دستورالعملی سخت گیرانه برای اجرای هات تپ روی خط بخار تدوین کرده است که رعایت و پیاده سازی الزامات آن می تواند ضامن اجرای هات تپ به بهترین شکل ممکن باشد.

عملیات هات تپ روی خط لوله
هات تپ خطوط لوله

اجرای عملیات هات تپ روی خطوط لوله

حال و تحت این شرایط بدیهی است که اجرای هات تپ روی این دسته خطوط لوله چه خطراتی ممکن است به بار بیاورد و کوچک ترین بی توجهی به فاکتورهای فنی کار می تواند چه تبعاتی به همراه داشته باشد. در فرایند اجرایی Hot Tap دستگاه برش گردبر یا کاتر با لوله درگیر می شود و روی آن فرایند برش را به صورت دورانی انجام می دهد. چنان که می دانیم برش یک فرایند حرارت زا است و در صورتی که در مجاورت مواد شیمیایی قابل اشتعال انجام گیرد می تواند ضریب واکنش این مواد در مقابل حرارت ناشی از برش را به طرز مشهودی بالا ببرد.

حساسیت کار زمانی بالاتر می رود که بدانیم در فرایند اجرای هات تپ هیچ گونه ماده و ابزار خنک کننده ای برای خنک کردن ناحیه برش حین فرایند وجود ندارد. ماهیت فرایند هات تپ و دستگاه آن به گونه ای است که دسترسی اپرتورهای اجرایی به ناحیه برش حین فرایند در آن ناممکن است و به همین دلیل امکان خنک کاری حین اجرای هات تپ به صورت دستی وجود ندارد. در این شرایط تنها ماده خنک کننده فرایند برش، خود سیال درون لوله می باشد که با جریان خود مانع از تجمع و افزایش ایستای دمای ناحیه برش شده و به این ترتیب خود نقش کننده عملیات را بر عهده می گیرد.

در چنین شرایطی وظیفه تیم های اجرایی و فنی و مهندسی است که با محاسبه مشخصات فنی سیال و سایر مولفه های تعیین کننده امکان پذیری اجرای هات تپ و دستورالعمل آن را طراحی و تدوین کنند. خروجی این مطالعات می تواند به یکی از اشکال زیر دستور کار اجرای هات تپ برای یک عملیات مشخص را تعیین کند:

  • ممکن است فرایند امکان سنجی به این خروجی بیانجامد که با توجه به مشخصات فنی خط امکان اجرای هات تپ روی آن وجود دارد. در این شرایط باید محدودیت ها و الزامات مورد شناسایی قرار گرفته و دستورالعملی برای اجرای هات تپ تدوین شود که این محدودیت ها را به عنوان خطوط قرمز لحاظ کرده و راهکارهای عملی و اجرایی برای تخطی نکردن از آن ها پیش بینی شده باشد. بدیهی است فرایند اجرایی و عملیاتی بر اساس خروجی های مهندسی انجام خواهد شد. تیم اجرایی تحت نظارت بازرسین مهندسی مراحل اجرایی کار را بر اساس دستورالعمل تدوینی به پیش می برد و در صورتی که به هر دلیلی امکان اجرایی نشدن دستورالعمل ها نبود، ضمن مشورت با تیم مهندسی راه حل های جایگزین بررسی و اجرایی می شوند.
هات تپ
هات تپ پالایشگاه
  • ممکن است در فرایند امکان سنجی این نتیجه حاصل شود که اجرای هات تپ تحت شرایط معمولی به دلیل فاکتورهای فنی پیچیده واُسیب زای خط امکان پذیر نیست، اما با اتخاذ تدابیر فنی ویژه می توان کار اجرای هات تپ را بدون بروز هر گونه ریسک و خطر به انجام رساند. برای مثال ممکن است سیال درون لوله از نوع بسیار خطرناک بوده و اجرای هات تپ روی آن پرمخاطره باشد. یا شرایطی را تصورز کنید که دمای سیال و فشار آن بالا بوده و عملیات Hot Tap را با دشواری هایی مواجه کند. در این قسم شرایط تیم های مهندسی و اجرایی باید با دقت ویژه راهکارهایی برای رفع این شرایط ویژه پیدا کرده و با اجرایی کردن کامل شان حین فرایند، عملیات را از هر خطر بالقوه ای مصون بدارند.
  • ممکن است امکان سنجی کار به این خروجی منتهی شود که اجرای عملیات hot tap روی لوله امکان پذیر نیست. در این شرایط باید از انجام کار امتناع کرد. البته این وظیفه مجری متبحر است که تا جای ممکن بر حسب استانداردها و تجارب خود راه حل هایی برای عملیاتی شدن کار پیدا کند اما در شرایطی که کار به هیچ عنوان ممکن نیست، اعلام آن به صریح تری شکل ممکن، حرفه ای ترین کاری است که از یک مجری متبحر انتظار می رود.

هات تپ خطوط لوله یک فرایند تخصصی با ماهیت ویژه است که دارای خطرات جانبی با ضریب شدت و ضریب وقوع بالاست. از این رو مجری کار باید توانمندی خود در خصوص رفع و پیشگیری از تمامی ایرادات احتمالی را برآورد کند و فقط در صورتی تن به اجرای هات تپ دهد که نسبت به صحت فرایند و کیفیت کار اطمینان بالایی داشته باشد. مهارت شرط اول کار است، اما اگر به اصل احتیاط مقید نباشد می تواند آسیب هایی جدی به یک فرایند اجرایی، نیروی کار دخیل در آن و نیز به یک مجتمع صنعتی بزرگ وارد کند. از این رو اخلاق حرفه ای ایحاب می کند که در صورت دریافت خروجی منفی از مطالعات امکان سنجی، تیم عملیاتی و مهندسی از اجرای کار امتناع کند و آن را مشروط به پیاده سازی اقدامات اصلاحی کند.

اجرای هات تپ در پالایشگاه

حجم بالایی از عملیات های اجرایی هات تپ در پالایشگاه های نفتی و گازی انجام می شوند. مجری کار باید نسبت به تمامی آیتم های تأثیرگذار بر کار تسلط داشته باشد و این توانایی را در خود ببیند که ضمن تمامی ملاحظات، قدرت واکنش سریع در مقابل سوانح پیش بینی نشده را نیز داشته باشد. پالایشگاه ها به لحاظ راهبردی نقش حائز اهمیتی در صنایع هر کشوری از جمله ایران را ایفا می کنند. چنان که می دانیم اقتصاد ملی ما تا درجه بالایی وابسته به این مجموعه های صنعتی است و از این رو ارتقای فن آوری های مرتبط به حوزه های پالایشگاهی، ضمن انجام مطالعات دقیق و محافظه کارانه و محتاطانه مهندسی از لوازم هر واحدی است که به نحوی ارائه دهنده بخشی از سرویس های مجتمع های پالایشگاهی محسوب می شود. مجری hot tapping نیز به تبع باید تابع قیدها و ملاحظات، و نیز دستورالعمل های اجرایی هات تپ باشد تا روند کار به بهترین شکل ممکن بدون بروز آسیب انجام شود.

پذیرش ظرفیت و محدودیت های موجود در عملیات هات تپ یکی از اولین شروط لازم برای انجام کار است. برای مثال چنان که اشاره شد سیال درون لوله نقش خنک کننده فرایند برش را دارد. حال اگر سیال کم فشار باشد  ومیزان فشار آن به قدری پایین باشد که کارکرد خنک کاری مجموعه را نتواند ایفا کند بدیهی است که اجرای هات تپ فرایندی بسیار پر ریسک و پر خطر خواهد بود و باید از انجام آن امتناع کرد. البته در این شرایط نیز می توان به سراغ راهکارهای حل مسأله رفت. برای مثال می توان به کارفرما پیشنهاد داد که با تزریق سیال به صورت مقطعی یا افزایش مصنوعی فشار حین اجرای hot tap شرایط را برای عملیاتی شدن کار فراهم کند، اما اگر به هر دلیلی انجام این قسم کارها نیز امکان پذیر نبود، اجرای کار هات تپ به هیچ وجه توجیه نداشته و مجری کار باید از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند.

از آن چه گفته شد می توان پی برد که Hot Tap چه در خطوط لوله و چه در مخازن عوامل تعیین کننده عدیده ای دارد و باید به تمامی آن ها توجه داشت تا کار بدون کوچک ترین ایرادی انجام شود. این فرایند پیش از هر چیز مستلزم محاسبات و مطالعات مهندسی است و از این رو در درجه اول یک فرایند مهندسی محسوب می شود. تنها در صورتی که خروجی مهندسی بر امکان پذیری کار مبتنی بود می توان به سراغ مراحل عملیاتی اجرای هات تپ رفت.

هات تپ زاویه دار
انجام عملیات هات تپ زاویه دار روی خطوط لوله

شرکت پیشگام صنعت ابزار دارای تجربه متمادی عملیات های اجرایی هات تپ روی انواع خطوط لوله در سایزها و تحت فشارهای متنوع بوده است. ما در ظرف بیش از ۱۲ سال فعالیت اجرایی و پروژه ای، صدها عملیات هات تپ روی خطوط لوله و مخازن، حاوی، نفت و فرآورده های نفتی، گاز، آب، بخار و حتی گازهای خطرناک و سمی نظیر گاز ترش را به انجام رسانده ایم. از این رو دانش فنی، تجربه و مهارت کافی در پیشبرد عملیات اجرایی هات تپ به ایمن ترین شکل ممکن را داریم. شرکت پیشگام صنعت ابزار اکار گرم انشعاب گیری از سایز ½ اینچ تا ۷۲ اینچ را به صورت عملی تجربه کرده است، اما ما قابلیت و فن آوری های لازم جهت انجام کار گرم هات تپ تا سایز ۱۲۰ اینچ را نیز دارا می باشیم. از این رو آماده ایم نیازهای مشتریان در خصوص اجرای هات تپ را در اسرع وقت به انجام برسانیم.